Certàmens UMH

Els Certàmens es plantegen com una oportunitat per a la realització d’un treball d’iniciació a la investigació dut a terme de forma cooperativa per un grup d’alumnes del mateix centre de secundària davall la supervisió i coordinació d’un professor del mateix.

CERTÁMENES

2 maig 2016