Extinció dels títols de primer i segon cicle

Si actualment estàs acabant els teus estudis de 1er i 2º cicle has de tenir en compte el calendari d’extinció de les titulacions.

En el curs 2010/2011 ja no s’impartirà el primer curs de cap titulació de 1er i 2º cicle. Els estudiants amb assignatures pendents d’aquest curs tenen dret a tutoria i avaluació durant els cursos acadèmics següents que la Universitat establisca. Progressivament, es deixaran d’impartir els següents cursos de la titulació fins a l’extinció total del pla d’estudis.

El Consell de Govern, reunit en sessió de 26 de febrer de 2014, ha acordat “autorizar la matrícula en les assignatures de segon curs sense docència en els títols oficials anteriors al RD 1393/2007 en el curs 2014-2015” “autorizar la matrícula, única i exclusivament a l’efecte de reconeixement, en les assignatures de sisè curs del Grau en Medicina, excepte el Treball Fi de Grau, que sí s’implantarà amb docència en el curs 2014-2015” i “no autoritzar la matrícula en les assignatures de primer curs sense docència en els títols oficials anteriors al RD 1393/2007 en el curs 2014-2015”. Aquest acord modifica als adoptats en el Consell de Govern, reunit en sessió de 26 d’octubre 2011, i en el Consell de Govern, reunit en sessió extraordinària el 17 de maig de 2013.

 

CALENDARIS D’EXTINCIÓ DELS PLANES D’ESTUDIS ACTUALS

Els plans d’estudis de les diplomatures i enginyeries tècniques han quedat totalment extingits en el curs acadèmic 2014/2015.

 

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/2017

Llicenciatures i Enginyeries

Tutories i exàmens:
1º curs

Tutories i exàmens:
1º i 2º curs

Tutories i exàmens:
1º, 2º i 3º curs

Tutories i exàmens:
1º, 2º, 3º i 4º curs

Tutories i exàmens:
2º, 3º, 4º i 5º curs

Tutories i exàmens:
4º i 5º curs

Tutories i exàmens:
5º curs

Docència:

2º, 3º, 4º i 5º curs

Docència:

3º, 4º y 5º curs

Docència:

4º y 5º curs

Docència:

5º curs

Docència:

NO

Docència:

NO

Docència:

NO

 


 

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

Llic. en Medicina

Tutories i exàmens: 1º curs

Tutories i exàmens: 1º i 2º curs

Tutories i exàmens: 1º, 2º i 3º curs

Tutories i exàmens: 1º, 2º, 3º i 4º curs

Tutories i exàmens: 2º, 3º, 4ºi 5º curs

Tutories y exàmens: 4º, 5º i 6º curs

Tutories i exàmens: 5º i 6º curs

Docència:

2º, 3º, 4º, 5º i 6ºcurs

Docència:

3º, 4º, 5º i 6º curs

Docència:

4º, 5º i 6º curs

Docència:

5º i 6º curs

Docència:

6º curs

Docència:

NO

Docència:

NO

8 juny 2016