Països sense conveni d’accés

Els estudiants que hagen finalizdo els seus estudis preuniversitaris en sistemes educatius que no pertanguen a Estats membres de la Unió Europea o els d’altres Estats amb què Espanya no haja subscrit Acords internacionals aplicables a este respecte, per a accedir a la universitat han de sol·licitar prèviament l’homologació dels seus estudis en el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i posteriorment realitzar la prova d’accés en la UNED.

Per a ingressar en la universitat has de realitzar la teua sol·licitud de preinscripció a estudis de grau.

Destacats

Atención al público

Propuestas e información: Títulos Propios

Propuestas e información: Actividades de Formación Continua

Formación del profesorado

Cursos de Nivelación

Reconocimiento de créditos

Calendario Académico 2021/2022

Recogida Títulos - CITA PREVIA