Països amb conveni d’accés

4 de maig 2020

Els estudiants procedents de sistemes educatius d’Estats membres de la Unió Europea o els d’altres Estats amb què Espanya haja subscrit Acords internacionals aplicables a este respecte, en règim de reciprocitat, que complisquen els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius, podran accedir a la universitat espanyola en les mateixes condicions que els estudiants que hagen superat la prova d’accés.

El procediment d’accés a la universitat es pot consultar en la UNED, on podràs obtindre la credencial per a accedir a la universitat.

Per a ingressar en la universitat has de realitzar la teua sol·licitud de preinscripció a estudis de grau.