Doctorat

7 març 2019

Els ensenyaments de Doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l’estudiant en les tècniques de recerca. Podran incorporar cursos i seminaris i inclourà l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. La superació d’aquests ensenyaments donarà dret a l’obtenció del títol de Doctor o Doctora. Es denomina Programa de Doctorat al conjunt organitzat de totes les activitats formatives i de recerca.

DOCTORADO

Destacats

Cita previa para la recogida de títulos