PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

1 de març 2024

Què és la preinscripció universitària?

L’estudiantat que complisca els requisits acadèmics corresponents i vulga accedir als ensenyaments universitaris de grau impartides per centres propis o adscrits a universitats públiques del sistema universitari valencià, que tinguen aprovat un nombre limitat de places d’accés, haurà de sol·licitar la seua admissió en les mateixes a través del procés de preinscripció.

Quins són els requisits acadèmics per a realitzar la preinscripció universitària?

 1. Títol de Batxillerat espanyol amb la prova d’accés a la universitat superada.
 2. Títols oficials de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny o de Tècnic Esportiu Superior.
 3. Haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 4. Haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 40 i 45 anys en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
 5. Títol universitari oficial de Grau, Màster o títol equivalent.
 6. Títol de Batxillerat de sistemes educatius estrangers amb l’acreditació expedida per la UNED. Visita la UNED assis(abre en nueva ventana)

Quin és el calendari de preinscripció?

 • La convocatòria és única, per tant, tot l’estudiantat que desitge obtindre una plaça en un estudi de grau haurà de fer la sol·licitud en el següent termini: Del 19 de juny del 2023 al 7 de juliol de 2023 (aquest últim dia fins les 14 hores).
 • Per a l’estudiantat d’estudis estrangers que accedisca a la universitat (punt 6 de la pregunta anterior), el termini finalitzarà el dia 10 de juliol a les 14 hores. No obstant això, les sol·licituds presentades entre el 16 i el 31 de juliol de 2023 per aquest estudiantat seran tingudes en compte respectant-se els drets d’admissió d’aquest estudiantat. L’estudiantat procedent de sistemes d’estudis estrangers que haja realitzat la seua sol·licitud fins al 31 de juliol en l’aplicació de preinscripció universitària 2023, l’informem que el resultat d’aquestes es podrà començar a consultar accedint a l’assistent telemàtic a partir de les 14.00 h del dia 8 de setembre de 2023.
 • L’estudiantat que haja superat la prova d’accés a la universitat (PAU) en convocatòria de juliol de 2022 en la Comunitat Valenciana haurà de presentar la sol·licitud de preinscripció telemàtica des del moment en què dispose de la seua clau de PAU, que se li facilitarà el primer dia de realització de les proves, fins el dia 7 de juliol de 2023 inclusivament (aquest últim dia fins les 14 hores), encara que no es coneguen les seues qualificacions de la prova d’accés de juliol.

Quina és la prioritat en l’adjudicació?

 • L’estudiantat amb accés aprovat en cursos anteriors i els que aproven la convocatòria ordinària de PAU de juny de 2023, tenen preferència sobre l’estudiantat que aprova la PAU en la convocatòria extraordinària de juliol de 2023.
 • Les assignatures de Fase Voluntària o de modalitat o l’idioma estranger de la Fase Obligatòria aprovades en la convocatòria extraordinària de juliol de 2023 no es comptabilitzaran per a l’adjudicació preferent a aquell estudiantat que haja aprovat la PAU al juny de 2023 o en anys anteriors.

Com has de realitzar la sol·licitud de preinscripció?

 • La sol·licitud de preinscripció es realitzarà a través de l’assistent telemàtic(abre en nueva ventana)
 • Abans d’accedir a l’assistent llig la guia per a identificar-se 2023. PDF 1,21MB(abre en nueva ventana)
 • Tot l’estudiantat ha de presentar la sol·licitud de preinscripció mitjançant l’assistent telemàtic.
 • L’estudiantat que haja de presentar documentació, la formalitzarà també mitjançant l’assistent, escanejarà la documentació i la pujarà en la web, en l’apartat que corresponga, durant el procés de sol·licitud de preinscripció.
 • Ningú podrà presentar la sol·licitud de preinscripció en paper en la Universitat.
 • Únicament has de presentar una única sol·licitud en la qual podràs sol·licitar fins a un màxim de 20 titulacions per ordre de preferència. Així mateix, en una mateixa sol·licitud de preinscripció podràs indicar diferents vies d’accés si disposes de més d’un requisit acadèmic que et done accés als estudis de grau.

Qui realitzarà la seua sol·licitud de preinscripció de manera telemàtica i no ha de presentar cap documentació?

 • L’estudiantat de Batxillerat de la Comunitat Valenciana que realitza la Fase Obligatòria i/o la Fase Voluntària de la PAU enguany o els que la van fer en 2012 i posteriors. Aquest estudiantat, s’identificarà amb el DNI, NIE o passaport i a més amb la clau que se li va proporcionar a les PAU.
 • L’estudiantat que va estar exempt de les PAU de 2017 en la Comunitat Valenciana i té la seua Acreditació de l’exempció de les PAU de 2017. S’identificarà amb el DNI, NIE o passaport i a més amb la clau que se li va proporcionar al seu correu electrònic.
 • IMPORTANT: Si l’estudiantat té una discapacitat igual o superior al 33% o és esportista d’alt rendiment haurà d’escanejar la documentació que procedisca en cada cas i pujar-la a la web en els apartats que corresponguen. Sense el compliment d’aquest tràmit no es considerarà vàlidament realitzada la preinscripció. (Nota: l’estudiantat que ostente la condició d’esportista d’alt nivell o esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana únicament haurà d’indicar-ho seleccionant en el desplegable de l’assistent telemàtic el Butlletí Oficial de l’Estat o el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, respectivament, on està publicada aquesta condició. No hauran de pujar cap document respecte a aquesta condició).

Qui realitzarà la seua sol·licitud de preinscripció de manera telemàtica i obligatòriament haurà de presentar documentació (pujant-la escanejada en la Web)?

 • La resta d’estudiantat no inclòs en la pregunta anterior. 
 • Aquest estudiantat haurà d’emplenar la sol·licitud de preinscripció en l’assistent telemàtic i després escanejar la corresponent documentació i pujar-la al web en l’apartat o apartats que corresponguen. Sense el compliment d’aquest tràmit no es considerarà vàlidament realitzada la preinscripció.

Quins passos hauràs de seguir per a realitzar la preinscripció en l’assistent telemàtic?

 • Per a accedir a emplenar la sol·licitud de preinscripció l’estudiantat haurà d’introduir el DNI, NIE o passaport.
 • Es podran sol·licitar fins a un màxim de 20 titulacions.
 • Una vegada emplenada la sol·licitud  i pujada la documentació, en el seu cas, s’haurà de prémer l’opció de validar i l’assistent donarà opció a modificar les dades consignades o a “presentar”.
 • Quan es prem l’opció “presentar”, la sol·licitud ja no es pot modificar, si l’alumnat vol fer algun canvi haurà d’iniciar el procés de nou  i emplenar una nova sol·licitud.
 • Si per qualsevol circumstància realitza diverses sol·licituds telemàtiques, es considerarà vàlida l’última presentada en l’assistent telemàtic.

Quan i on podràs consultar els resultats de preinscripció?

La data prevista és el 14 de juliol de 2023. Els podràs consultar en l’assistent de preinscripció.

Quan i com podràs presentar una reclamació al resultat de la teua preinscripció?

 • El termini de reclamacions serà de 3 dies hàbils a partir de la publicació dels resultats, és a dir, els dies 17, 18 y 19 de juliol (fins les 14:00). La sol·licitud de reclamació es realitzarà també mitjançant l’assistent telemàtic.
 • Els resultats de les reclamacions els podràs consultar en l’assistent telemàtic el dia 21 de juliol 2023.

Quines són les ponderacions per al curs 2023/24?

Podràs consultar els coeficients de ponderacions:

Quina és l’oferta de places de la UMH per al curs 2023/2024?

Oferta de places UMH del curs 2023-2024 .PDF171kB(abre en nueva ventana)

Quins són els percentatges de reserva de places?

 • Titulats Universitaris = 3%
 • Estudiantat amb discapacidat igual o superior al 33%  = 5 %
 • Majors de 25 anys amb prova superada = 3%
 • Majors de 40 anys amb prova superada =1%
 • Prova d’Accés Majors de 45 anys = 1%

      Els percentatges d’aquests dos últims seran acumulables, de manera que, si no es cobreixen en un dels dos apartats, les places sobrants s’acumularan a l’altre percentatge.

 • Esportistes d’Alt Nivell, Esportistes d’Elit A i B o d’Alta Competició i Esportistes d’Alt Rendiment = 5% amb caràcter general i 10% per als ensenyaments de Grau en Mestre en Educació Primària, Grau en Fisioteràpia i Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Prelació de l’estudiantat esportista.PDF36,7kB(abre en nueva ventana)

Quines són les notes de tall del curs 2023/2024?

Notes de tall del curs 2023-2024.PDF262kB(abre en nueva ventana)

On pots sol·licitar la Carta d’Admissió en la UMH per a formalitzar el trasllat de les Proves d’Accés a la Universitat en la teua universitat d’origen?

Una vegada t’hages matriculat, entrant en l’Accés identificat(abre en nueva ventana) amb el teu DNI i PIN de matrícula podràs obtindre el teu certificat de matrícula. També pots obtindre-ho a través de la Seu Electrònica.(abre en nueva ventana)

Pots consultar en el següent vídeo el procediment de trasllat d’expedient de les PAU.

Pots consultar el següent vídeo el procediment de trasllat d’expedient de les PAU majors de 25 anys.

Com pots sol·licitar en la UMH el trasllat de les Proves d’Accés a la Universitat realitzades en la UMH en el cas que hages sigut admés en una universitat que no pertanga a la Comunitat Valenciana o en una universitat privada o en un centre adscrit públic o privat de la Comunitat Valenciana?

 • Enviant un correu electrònic indicant en l’assumpte Trasllat PAU a algun de les següents adreces de correus:

         Servei de Gestió d’Estudis:

         CEGECA Altea:

         CEGECA Elche:

         CEGECA Orihuela:

         CEGECA Sant Joan:

 • Adjuntaràs en el correu el model corresponent; el model Sol·licitud Trasllat Selectivitat.PDF181kB(abre en nueva ventana) o el model de Sol·licitud de Trasllat PAU Majors 25.PDF206kB(abre en nueva ventana), juntament amb la documentació indicada en el Model.
 • Una vegada rebut el teu correu et remetrem el rebut de pagament en el seu cas i les corresponents indicacions.
 • No és necessari que realitzes el trasllat d’expedient en el cas que hages sigut admés/a en una universitat pública de la Comunitat Valenciana quan hages accedit pel contingent general (PAU estudiantat de Batxillerat o PAU estudiantat de cicles formatius de grau superior). Sí que has de fer-ho si és un trasllat de PAU de majors de 25 anys.

Instruccions preinscripció 2023-24. PDF 588kB(abre en nueva ventana)

Pots consultar la pàgina web de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital(abre en nueva ventana)

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Servei de Gestió d’Estudis (Campus d’Elx – Edifici Rectorat i Consell Social, Avda. de la Universitat, s/n, 03202 Elx –Alacant)

Telèfons: 96 665 8775 / 96 665 8341 

Correu electrònic: