CARTA DE SERVEIS

25 d’abril 2023

La Carta de Servei és una ferramenta utilitzada per les Administracions Públiques i les empreses per a comunicar públicament als seus usuaris:

  • Els servicis que oferixen
  • Els compromisos que assumixen en la prestació dels seus servicis
  • Els drets i obligacions que els assistixen

L’establiment d’estos compromisos és una mesura de responsabilitat social amb la qual ens comprometem a mantindre el nostre nivell de qualitat.

Consulta la nostra Carta de Serveis(abre en nueva ventana)