Carta de Servicis

La Carta de Servici és una ferramenta utilitzada per les administracions públiques i les empreses per a comunicar públicament als seus usuaris els servicis que oferixen, els compromisos que assumixen en la prestació dels seus servicis i els drets i obligacions que els assistixen. L’establiment d’estos compromisos és una mesura de responsabilitat social amb què ens comprometem a mantindre el nostre nivell de qualitat.

carta_servicios6