EXPEDICIÓ DE TÍTOLS PROPIS I DIPLOMES D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ CONTÍNUA

30 de maig 2024

INFORMACIÓ SOBRE L’EXPEDICIÓ DE TÍTOLS PROPIS DE LA UMH

En aquest apartat pots obtindre la informació necessària per a la tramitació dels títols propis de la UMH. Els Títols Propis són aquells estudis que imparteix la universitat d’acord amb la seua autonomia universitària.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS DE FORMACIÓ PERMANENT I DIPLOMES DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UMH

Les Activitats de Formació Contínua i els Certificats de Formació Permanent són ensenyaments de menor duració i característiques que els Títols Propis que imparteix la universitat d’acord amb la seua autonomia universitària. Consulta tot el referent a l’emisió dels certificats d’aquests ensenyaments.