Directori

Direcció del Servici

Mª Carmen López Ruiz 96 665 8943

Accés i Atenció a l’Estudiant

acceso@umh.es

estudiantes@umh.es

cursopau@umh.es

estudiaundia@umh.es

Joaquín Miralles Mir 96 665 8771
Ana Albaladejo Bru 96 665 8455
Magdalena Asensi Iñesta 96 665 8341
Belén Carrillo Martínez 96 665 8651
Elia Fuentes Carratalá 96 665 8775
Agustín Mingorance Pérez 96 665 8369
Elena Pérez Fernández 96 665 8787
Natividad Pomares Quesada 96 522 2517
Eva Andrea Rodenas Naharro 96 522 2124
Cristina Segura Mora 96 665 8342

formacion@umh.es

grado@umh.es

Estudis Oficials de Grau, Primer i Segon Cicle i Estudis Propis

Juan Andrés Gallego Cano 96 665 8508
Yolanda Gómez Rueda 96 665 8838
Yolanda Ibarra Ferrández 96 522 2044
Alma Jorge Zarzoso 96 665 8375
Verónica Cortés Soler 96 665 8678

Màster i Doctorat

master@umh.es

doctorado@umh.es

Cristina Remiro Brotóns 96 665 8840
Mª Isabel Bernad Sánchez 96 665 8635
Paloma García Sánchez 96 665 8456
Antonio Guerrero Sotoca 96 665 8598
Remedios Naharro Marcos 96 522 2184

Beques i Expedició de Titols Oficials

becas@umh.es

titulos@umh.es

José Manuel Mateo Corredor 96 665 8638
Mª Ángeles Cartagena Morote 96 665 8642
Trinidad Maestre Miralles 96 665 8943
Raquel Martínez López 96 522 2517
Francisca Moratel Victoria 96 665 8557
Luis Torrús Cortés 96 665 8457