Espai Europeu d’Educació Superior

17 de novembre 2021

En el cas d’estudis cursats en una institució d’educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, tant el títol com el certificat acadèmic de notes hauran de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d’acord amb l’ordenament jurídic del país d’origen.

No s’exigeix cap tipus de legalització per als documents, la simple compulsa és suficient.

Els documents expedits en l’estranger en llengua diferent al castellà, hauran d’anar acompanyats de traducció oficial al castellà.

Estats membres de la Unió Europea:

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Itàlia, Irlanda, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, Gran Bretanya, República Txeca, Romania, Suècia, Xipre.

Signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu:

Islàndia, Liechtenstein i Noruega

Acord bilateral amb la Unió Europea: Suïssa

Traducció


Els documents que no hagen sigut expedits en castellà, han de presentar-se acompanyats de la seua corresponent traducció oficial al castellà.

La traducció a l’espanyol podrà fer-se:

-Per Traductor jurat, degudament autoritzat a Espanya.
-Per l’Oficina d’interpretació de Llengües del Ministeri d’Afers exteriors i Cooperació espanyol.
-Per la UNESCO, l’oficina del Centre Iberoamericà de Cooperació o qualsevol altra organització reconeguda per Espanya.
-Per qualsevol Representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol en l’estranger.
-Per la Representació Diplomàtica a Espanya del país del que és súbdit el sol·licitant o, si escau, del de procedència del document.