Grau

Les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles es regulen en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre.

En este apartat podràs consultar les distintes vies d’accés i els procediments d’admissió als estudis de grau.

PRUEBAS-DE-ACCESO PREINSCRIPCION-UNIVERSITARIA ADMINISION-CON-ESTUDIOS-UNIVERSITARIOS-PPARCIALES ACCESO-CON-ESTUDIOS-PREUNIVERSITARIOS-EXTRANJEROS