PRESENTACIÓ

rectorado-internacionalEl Servei de Gestió d’Estudis de la Universitat Miguel Hernández d’Elx és el Serveiencarregat de la coordinació i gestió administrativa dels estudis que s’imparteixen a la universitat.

El Servei coordina i gestiona tots els procediments relacionats amb l’Accés, la Preinscripció, la matrícula, les Beques i l’Expedició de Títols Oficials, la planificació dels estudis de Grau, Primer i Segon Cicle, Màster Universitari i Doctorat, els EstudisPropis, i tot el conjunt d’activitats formatives que complementen l’ensenyament universitari.

Aquest Servei també organitza diferents accions informatives i orientatives sobre els estudis universitaris dirigides tant a futurs estudiants com a aquells que ja estanestudiant a la Universitat Miguel Hernández d’Elx.