Doctorat

11 de novembre 2022

Matrícula


La matrícula per a estudiants de nou ingrés es realitzarà del 22 al 31 d’octubre de 2018

La matrícula per a estudiants de cursos anteriors es realitzarà del 21 de setembre al 15 d’octubre de 2018

L’estudiant rebrà un correu electrònic amb les instruccions i el PIN per realitzar l’automatrícula i abonar la taxa corresponent. 

APLICACIÓN-AUTOMATRICULA

   

Documentació a presentar, si escau:


(S’aportarà original i fotocòpia de la documentació o fotocòpia compulsada)

1. Exempcions i bonificacions de taxes de matrícula

1.1. Estudiants membres de família nombrosa

General: bonificació 50%
Especial: exempció total
Documentació a aportar: títol de família nombrosa actualitzat

Nota important: si tens el títol en tramitació hauràs d’acreditar-ho i presentar el mateix abans del 31 de desembre de 2018; en cas contrari, no assortirà efectes en el curs acadèmic 2018/2019.

1.2. Estudiants amb una discapacitat

Igual o superior al 33%: exempció total

Documentació a aportar: certificat de minusvalidesa expedit per l’òrgan competent de la CCAA.

1.3. Estudiants membres de família monoparental

Família Monoparental General: 50%

Família Monoparental Especial: exempció total

Documentació a aportar: carnet de família monoparental en vigor al moment de realització de la matrícula.

1.4. Estudiants víctimes de bandes armades i elements terroristes

Exempció total els/les estudiants víctimes de bandes armades i elements terroristes, així com els seus cònjuges no separats legalment i fills/as.

Documentació a presentar: document oficial que ho acrediti.

1.5. Estudiants víctimes de violència de gènere

Exempció total els/les estudiants víctimes d’actes de violència de gènere, així com els fills i filles al seu càrrec menors de 25 anys.

Documentació a presentar: document oficial que ho acrediti.


La matrícula s’ha de renovar cada curs acadèmic (preferentment durant el mes d’octubre), fins que es present i defensi la tesi doctoral, a través de la “Aplicació Automatrícula”


Complements formatius doctorat


Preinscripció i matrícula: del 18 al 30 d’octubre de 2018 (únic termini)

La targeta universitària haurà de sol·licitar-la al Centre de Gestió de Campus.

Al Campus d’Elx aquest tràmit es realitzarà en l’Oficina del Banc de Santander situada a l’Edifici Altabix.