Doctorat

Els ensenyaments de Doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l’estudiant en les tècniques de recerca. Podran incorporar cursos i seminaris i inclourà l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. La superació d’aquests ensenyaments donarà dret a l’obtenció del títol de Doctor o Doctora. Es denomina Programa de Doctorat al conjunt organitzat de totes les activitats formatives i de recerca.

Destacats

Atención al público

Propuestas e información: Títulos Propios

Propuestas e información: Actividades de Formación Continua

Formación del profesorado

Cursos de Nivelación

Reconocimiento de créditos

Calendario Académico 2021/2022

Recogida Títulos - CITA PREVIA