Presentació d’activitats

La Normativa de Reconeixement de Competències Transversals i Professionals dels Títols de Grau de la UMH estableix en el seu article 4.8 que són susceptibles de reconeixement de crèdits la participació en Jornades i Congressos Científics, Fires, Exposicions Cientificotècniques i Exposicions Artístiques promoguts per la UMH.

Davant açò, els promotors d’aquestes activitats han d’informar a la Vicerectora d’Estudis abans del començament de l’activitat mitjançant l’emplenament del següent FORMULARI 

Posteriorment, la Vicerectora d’Estudis comunicarà al promotor el nombre de crèdits que són susceptibles de reconeixement de crèdits.

Aquest procediment comportarà que es facilite la gestió administrativa de sol·licitud de reconeixement de crèdits per part de l’estudiant.

Davant qualsevol consulta ha d’enviar un correu electrònic a grado@umh.es

Destacats

Atención al público

Propuestas e información: Títulos Propios

Propuestas e información: Actividades de Formación Continua

Formación del profesorado

Cursos de Nivelación

Reconocimiento de créditos

Calendario Académico 2020/2021

Recogida Títulos - CITA PREVIA