Màster

21 de març 2024

Els ensenyaments de Màster tenen com a objectiu l’adquisició per part de l’estudiant d’una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientades a l’especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores. La superació d’aquests ensenyaments donarà dret a l’obtenció del títol de Màster Universitari.

MASTERES