Màsters

14 de juliol 2020

El reconeixement i transferència de crèdits d’altres plans d’estudis és el mecanisme que s’estableix en el marc de l’EEES per a fomentar la mobilitat dels estudiants en l’àmbit universitari.

La legislació estableix dos mecanismes:

Reconeiximent: És l’acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

Transferència: És la inclusió en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant, de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l’obtenció del títol oficial.

En tot cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de finalització de màster. Així mateix, no es reconeixeran crèdits de la titulació universitària oficial que done accés al Màster.

Per a regular la seua aplicació, la UMH compta amb una Normativa de Reconeixement i Transferència de Crèdits que pots consultar ací.

D’acord al Calendari Acadèmic, del 7 al 15 de gener de 2016, només podran ampliar la seua matrícula, no reduir, els estudiants que hagen convalidat assignatures, reconegut crèdits o estar en disposició de matricular-se del Treballe Fi de Grau o Treballe Fi de Màster.

Aquells estudiants beneficiaris de beca MEC o Consellería, han de tenir en compte que els crèdits reconeguts o adaptats, no es consideren crèdits cursats a l’efecte de la beca. I per tant la seua matrícula no està coberta per la mateixa.