Criteris de permenència i progrés en grau i màster

INFORMACIÓ SOBRE ELS CRITERIS DE PERMANÈNCIA EN ELS TÍTOLS DE GRAU I MÀSTER.

Aplicació a partir del curs acadèmic 2015/2016.

TÍTOLS DE GRAU

Estudiants de nou ingrés.

Requisits

Conseqüències de l’incompliment

Superar com a mínim 6 crèdits

Només podràs realitzar una nova matrícula en el mateix títol i en el mateix centre per una sola vegada prèvia autorització del Rector davant l’acreditació d’una causa justificada

Estudiants matriculats per segona vegada o posterior en un mateix grau

Requisits

Conseqüències de l’incompliment

Superar com a mínim, entre el curs en el qual estàs matriculat i el següent, el 50% dels crèdits matriculats; o bé, el 75% en el curs següent.

Exemple: s’ha de superar com a mínim, entre el curs 2015/2016 i el 2016/2017, el 50% dels crèdits matriculats; o bé, el 75% en el curs 2016/2017.

El reconeixement de crèdits no comptabilitza per al càlcul dels crèdits exigits

Estudiants a temps complet (estar matriculat entre més de 36 i 78 crèdits).

Només podràs matricular-te en els dos cursos següents a temps parcial.

Estudiants a temps parcial (estar matriculat entre 12 i 36 crèdits)

Hauràs d’abandonar els estudis.

Posteriorment pots:

– Iniciar altres estudis en aquesta o una altra universitat, amb subjecció al procediment general d’ingrés legalment establit.

– Continuar els mateixos estudis després de transcorreguts dos cursos acadèmics.

TÍTOLS DE MÀSTER

Estudiants matriculats per segona vegada o posterior en un mateix màster

Requisits

Consecuencias del incumplimiento

Superar com a mínim, entre el curs en el qual estàs matriculat i el següent, el 50% dels crèdits matriculats; o bé, el 75% en el curs següent.

Exemple: s’ha de superar com a mínim, entre el curs 2015/2016 i el 2016/2017, el 50% dels crèdits matriculats; o bé, el 75% en el curs 2016/2017.

El reconeixement de crèdits no comptabilitza per al càlcul dels crèdits exigits

Estudiants a temps complet (estar matriculat entre 30 i 72 crèdits).

Només podràs matricular-te en els dos

Estudiants a temps parcial (estar matriculat entre 18 i 30 crèdits)

Hauràs d’abandonar els estudis.

Posteriorment pots:

– Iniciar altres estudis en aquesta o una altra universitat, amb subjecció al procediment general d’ingrés legalment establit.

– Continuar els mateixos estudis després de transcorreguts dos cursos acadèmics.

Destacats

Atención al público

Propuestas e información: Títulos Propios

Propuestas e información: Actividades de Formación Continua

Formación del profesorado

Cursos de Nivelación

Reconocimiento de créditos

Calendario Académico 2020/2021

Recogida Títulos - CITA PREVIA