CURSOS D´ANIVELLAMENT

13 de febrer 2024

Què són els Cursos d’Anivellament?

Els Cursos d’Anivellament oferits per la Universitat Miguel Hernández són seminaris que ofereixen a l’estudiantat de nou ingrés l’oportunitat de conéixer (o repassar) els aspectes més rellevants del currículum oficial d’assignatures de 2n de batxillerat que resulten fonamentals per a l’adequat aprofitament acadèmic de les assignatures bàsiques del grau que es troba matriculat. Els Cursos d’Anivellament no han sigut dissenyats, per tant, com a classes de perfeccionament, sinó que pretenen homogeneïtzar els coneixements previs de l’estudiantat, especialment aquells que no van cursar aqueixa assignatura durant el curs immediatament anterior al seu ingrés a la Universitat.

A qui van dirigits?

Va dirigit a l’estudiantat provinent de 2n de Batxillerat o de Cicles Formatius de Grau Superior que, a causa de l’itinerari seguit, no haja cursat una o diverses de les assignatures de modalitat que resulten ser rellevants per a l’adequat rendiment acadèmic en el primer curs del Grau triat o que havent sigut cursades vulga afermar els seus coneixements. Igualment, aquests cursos es consideren d’interés per a l’estudiantat que accedeix a la universitat mitjançant les Proves d’Accés a la Universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys.

Cursos d’anivellament oferits en el segon semestre del curs 2023/2024 en el Campus d’Elx. Programes i horaris de les assignatures.

Com em matricule?

La matrícula dels cursos es realitzarà del 29 de gener al 9 de febrer de 2024. 

NDICACIONS PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

  • Accedint en el següent enllaç(abre en nueva ventana) apareixerà la pantalla del Formulari de Preinscripció d’Estudis Propis i Formació a emplenar.
  • Selecciona en Tipus d’ensenyança: Cursos d’Anivellament.
  • Selecciona en Ensenyança: El curs en què desitges inscriure’t, tenint en compte la matèria i el campus.
  • Hauràs de realitzar una sol·licitud per cada matèria. 

IMPORTANT: Una vegada que realitzes el pagament del curs, la teua matrícula quedarà formalitzada. No és necessari que aportes en la universitat el justificant del pagament.

Quin és el cost dels cursos?

El cost de la matrícula en cadascun dels Cursos d’Anivellament oferits serà de 20 €.

 

Cursos d’anivellament que han sigut oferits en el primer semestre del curs 2023/2024. Programes i horaris de les assignatures.