CURS PREPARATORI MAJORS 25 ANYS

30 de gener 2024

INFORMACIÓ SOBRE EL CURS PER A L’ACCÈS A LA UNIVERSITAT DE MAJORS DE 25 ANYS. CURS 2023/2024

 • Període de matrícula: del 26 de setembre al 27 d’octubre de 2023. 
 • El curs serà totalment presencial. El material de les diferents assignatures estarà accessible a través de l’accés identificat de l’estudiantat.
 • Inici del curs: 13 d’octubre de 2023.
 • Finalització del curs: 23 de març de 2024.
 • Horaris i aules del curs: Horari.pdf.770KB(abre en nueva ventana)
 • Jornades Orienta: 12 i 13 d’abril de 2024. 

Què són els cursos preparatoris per a l’accés a la universitat de majors de 25 anys?

És una iniciativa del Vicerectorat d’Estudiants i Coordinació de la Universitat Miguel Hernández d’Elx que pretén facilitar l’ingrés en la universitat, mitjançant la preparació de les assignatures que componen la prova PAU 25.

El requisit per a poder presentar-se a les proves d’accés a la universitat de majors de 25 anys és el següent: No reunir les condicions necessàries per a l’accés a estudis de grau i tindre 25 anys o es complisquen l’any en què es realitzen les proves.

Com em matricule?

La matrícula començarà el 26 de setembre i finalitzarà el 27 d’octubre de 2023.

La matrícula s’ha de realitzar emplenant el formulari(abre en nueva ventana) al qual s’accedirà seleccionant el sigüent:

 • Camp “Tipus d’Ensenyament”: Proves Accés Majors 25 Anys.
 • Camp “Ensenyament”: Curs Proves Accés Majors 25 Anys.

IMPORTANT: La seua matrícula serà efectiva en el moment que realitze el pagament. No és necessari que porte el justificant d’haver realitzat el pagament, a la universitat. Consulte els horaris d’impartició del curs al començament d’aquesta pàgina.

Quant costa?

El preu del curs és de 210 euros.

Deduccions aplicables al curs acadèmic 2023/2024:

 • A l’estudiantat del Curs PAU25 que havent superat la Prova d’Accés a la Universitat per a Majors de 25 anys, es matricule en una titulació de la Universitat Miguel Hernández, se li deduirà 210 euros de l’import de la matrícula del primer curs. Aquesta deducció s’aplicarà a l’import pagat en el cas de matrícules reduïdes.
 • L’estudiantat del Curs PAU25 que havent-se presentat a la Prova d’Accés a la Universitat per a Majors de 25 anys no la supere, tindrà dret a una deducció de 105 euros en la matrícula del Curs PAU25 de l’any següent. Aquesta deducció s’aplicarà a l’import pagat en el cas de matrícules reduïdes.
 • L’estudiantat que acredite* família nombrosa, tindrà una reducció en el preu del curs del 50% (família nombrosa general) i del 100% (família nombrosa especial).
 • L’estudiantat que acredite* discapacitat del 33% o superior, tindrà exempció de taxes del 100%.
 • L’estudiantat que acredite* ser membres de famílies monoparentals, tindrà una reducció en el preu del curs del 50% (família monoparental general) i del 100% (família monoparental especial).
 • L’estudiantat que acredite* la condició de ser Víctimes de terrorisme gaudirà de l’exempció del 100% del pagament de les taxes.
 • Les estudiants que acrediten* ser Víctimes de violència de gènere gaudirà de l’exempció del 100% del pagament de les taxes.
 • L’estudiantat que acredite* haver estat subjecte al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d’edat gaudirà d’una exempció del 100% de les taxes.
 • L’estudiantat que acredite* estar en situació d’exclusió social i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de benestar social de l’ajuntament de residència, gaudirà d’una exempció del 100% de les taxes.

* Haurà d’aportar-se la documentació (certificat família nombrosa, certificat discapacitat, carnet de família monoparental, etc.) enviant un correu electrònic a . Has d’identificar-te amb el teu nom i DNI en el cos del correu i indicant en l’assumpte del correu “Matrícula reduïda Curs Accés Majors 25 Anys).

A qui va dirigit?

A les persones que no tinguen cap altra forma d’accés a la universitat i vulguen obtindre una preparació prèvia a les proves d’accés de majors de 25 anys.

Quines assignatures s’imparteixen?

El curs s’estructura en les sis assignatures que componen la prova d’accés a majors de 25 anys

 • Assignatures comunes: quatre assignatures obligatòries per a tots: Llengua castellana / Llengua valenciana / Llengua estrangera:  francés o anglés / Comentari de text.
 • Assignatures específiques: dues assignatures: una obligatòria i una optativa de l’opció que es trie, o bé dues assignatures optatives si l’opció no té obligatòria.
 1. Art i Humanitats. Assignatures optatives: Dibuix Artístic / Tèc. Expressió Plàstica / Filosofia / Història.
 2. Ciències. Assignatura obligatòria: Matemàtiques. Assignatures optatives: Química / Física.
 3. Ciències de la Salut. Assignatura obligatòria: Biologia. Assignatures optatives: Física / Química.
 4. Ciències Socials i Jurídiques. Assignatures optatives: Història / Matemàtiques / Geografia.
 5. Enginyeria i Arquitectura: Assignatura obligatòria: Matemàtiques. Assignatures optatives: Dibuix Tècnic / Física  

Graus de la UMH per branca de coneixement.

 • Arts i Humanitats: Belles Arts.
 • Ciències: Biotecnologia, Ciències Ambientals.
 • Ciències de la Salut: Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Farmàcia, Fisioteràpia, Medicina, Podologia, Psicologia, Teràpia Ocupacional.
 • Ciències Socials i Jurídiques: Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Polítiques i Gestió Pública, Comunicació Audiovisual, Dret, Doble Grau en Comunicació Audiovisual i Periodisme, Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d’Empreses, Estadística Empresarial, Periodisme, Relacions Laborals i Recursos Humans, Seguretat Pública i Privada.
 • Enginyeria i Arquitectura: Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental, Enginyeria de Tecnologies de la Telecomunicació, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica i Automàtica Industrial, Enginyeria Informàtica en Tecnologies de la Informació, Enginyeria Mecànica.

Qui imparteix les classes?

Professors especialistes amb àmplia formació i experiència en els continguts de cadascuna de les matèries exigits en les proves d’accés a la universitat dels majors de 25 anys.

Quan s’imparteixen les classes?

Les classes començaran el 14 d’octubre de 2022 i finalitzaran el 25 de març de 2023. S’impartiran 20 hores presencials de cadascuna de les matèries. Les classes s’impartiran els divendres a la vesprada i dissabtes al matí al campus d’Elx.

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Servei de Gestió d’Estudis (Campus d’Elx, Edifici de Rectorat i Consell Social,  Avda. de la Universitat, s/n, 03202 Elx, Alicant)

Telèfon: 96 665 8943

Correu electrònic:

En els següents enllaços pots veure els vídeos de les jornades d’orientació per a les proves d’accés a la universitat PAU 25 i 45 “ORIENTA 25 i 45”:

Anglés(abre en nueva ventana)

Castellà(abre en nueva ventana)

Història(abre en nueva ventana)

Matemátiques(abre en nueva ventana)

Comentari de Text(abre en nueva ventana)

Física(abre en nueva ventana)

Francés(abre en nueva ventana)

Dibuix Artístic(abre en nueva ventana)

Tècniques d’Expresió Gràfica(abre en nueva ventana)

Biologia(abre en nueva ventana)

Dibuix Tècnic(abre en nueva ventana)

Filosofia(abre en nueva ventana)

Valencià(abre en nueva ventana)