Procediment de Sol·licitud d’Expedició de Títol Propi

Per sol·licitar l’expedició del títol propi has de tenir en compte el curs acadèmic en què vas cursar l’estudi.

Estudiants de cursos acadèmics anteriors al 2007/2008

Has de sol·licitar l’expedició del títol al Servei de Gestió d’Estudis.
SOLICITUD_SET
Estudiants de cursos acadèmics entre 2007/2008 al 2016/2017 Els títols s’expedeixen sense necessitat de sol·licitud expressa per part de l’estudiant.
Estudiants de cursos acadèmics 2016/2017 y posteriors Rebràs un correu electrònic amb les indicacions per sol·licitar-ho.
23 novembre 2018