Matrícula parcial en graus

TÍTOLS DE GRAU

Estudiants de nou ingrés: és possible que pugues matricular-te de menys crèdits dels 60 crèdits que estableix el primer curs del títol. Per a açò has de tenir en compte el següent procediment:

  • Has de realitzar una sol·licitud al Vicerector d’Estudiants. En la mateixa has d’indicar la causa que justifica la teua petició. Pots descarregar el model de sol·licitud ací.
  • Les causes justificades són: activitat laboral regulada i acreditada, pràctica esportiva d’alt nivell, necessitats educatives especials o responsabilitats familiars.
  • Quan: durant la primera quinzena de setembre.

Existeix també un termini extraordinari durant la primera quinzena d’octubre (només per als graus amb places vacants en el termini ordinari de matrícula).

  • On: en el Registre General de la Universitat, en els seus Registres Auxiliars de cada Campus Campus o en qualsevol dels registres previstos en l’article 38 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

TÍTOLS DE MÀSTER

És possible que pugues matricular-te entre 18 i 30 crèdits. Per a açò has de tenir en compte el següent procediment:

  • Has de realitzar una sol·licitud al Vicerector d’Estudiants. En la mateixa has d’indicar la causa que justifica la teua petició. Pots descarregar el model de sol·licitud ací.
  • Les causes justificades són: activitat laboral regulada i acreditada, pràctica esportiva d’alt nivell, necessitats educatives especials o responsabilitats familiars.
  • Quan: durant la preinscripció o en els 15 dies següents a la finalització del primer termini de matrícula.

Existeix també un termini extraordinari durant la primera quinzena d’octubre (només per als màsters amb places vacants en el segon termini de matrícula).

  • On: en el Registre General de la Universitat, en els seus Registres Auxiliars de cada Campus o en qualsevol dels registres previstos en l’article 38 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.