Maneres de pagament de la matrícula

La matrícula dels títols de Grau i Màster es poden pagar de la següent manera:

A. Pagament domiciliat:

Grau i màster 1 Termini Pagament: octubre Si demanes beca i es denega abans del mes de març, et canviarem a “Pagament domiciliat en 8 mesos”, això comportarà que pugues pagar cada mes fins maig proporcionalment la teua matrícula.

En el cas que se’t denegue la beca en els mesos d’abril a agost et canviarem el mode de pagament a un termini en efectiu.

2 Terminis Pagament: octubre i abril
4 Terminis Pagament: octubre, desembre, febrer i abril
8 Terminis Pagament: d’ octubre a maig Si demanes beca i se’t denega en els mesos de maig a agost et canviarem el mode de pagament a un termini en efectiu.
Máster* 10 Terminis Pagament: d’ octubre a juliol
Si demanes beca i se’t denega en els mesos de maig a agost et canviarem el mode de pagament a un termini en efectiu.

No es podrà sol·licitar l’expedició del títol fins al mes de setembre.

12 Terminis Pagament: d’ octubre a setembre Si demanes beca i se’t denega en els mesos de maig a agost et canviarem el mode de pagament a un termini en efectiu.

No es podrà sol·licitar l’expedició del títol fins al mes de novembre

* Només per a màsters sense atribucions professionals.

B. Pagament en efectiu:

Títols Termini Quan pagar el rebut
Grau i màster 1 15 dies des de la data de matrícula.
2 Primer rebut: 15 dies des de la data de matrícula.

Segon rebut: primera quinzena del mes d’abril.

Nota: El càrrec de cada mensualitat es realitzarà el primer dia hàbil de cada mes.

Destacats

Atención al público

Propuestas e información: Títulos Propios

Propuestas e información: Actividades de Formación Continua

Formación del profesorado

Reconocimiento de créditos

Calendario Académico 2020/2021