Altres beques UMH

Beques i ajudes a esportistes UMH d’alt nivell

Beques del programa Science Bootcamp 2016

Beques especials a estudiants amb discapacitat i estudiant col·laborador per a la inclusió de persones amb discapacitat, en la Universitat Miguel Hernández d’Elx – Curs 2015-2016

Beques per a Atenció a l’Estudiant i Orientació Universitària (AEIOU)

Convocatòria programa HELPer i beques per a estudiant tutor

Ajudes destinades a la realització de pràctiques en activitats de foment de la recerca en els Departaments i Instituts Universitaris de la Universitat Miguel Hernández d’Elx

Beques per a monitors de la II Fira de la Ciència i la Tecnologia a Elx

Beques de menjador per a estudiants

Estudiant Assessor – Curse 2015/2016 (segon semestre)

Beca per a la realització de treballs de contingut gràfic i manteniment de recursos d’informació multimèdia per a la projecció de les activitats del Vicerectorat d’Investigacion, Estudiants i Esports

Beques especials a estudiants de nou ingrés amb discapacitat i estudiant col·laborador per a la inclusió de persones amb discapacitat, en la Universitat Miguel Hernández d’Elx – Curse 2015-2016

Beca estudiant assessor – Curse 2015-2016

Ajudes a estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior amb un currículum esportiu excel·lent, dins del programa UMH-Promeses esportives de la Universitat Miguel Hernández

 

 

Destacats

Atención al público

Propuestas e información: Títulos Propios

Propuestas e información: Actividades de Formación Continua

Formación del profesorado

Reconocimiento de créditos

Calendario Académico 2020/2021