Accés i Matriculació

Els estudis de la Universitat Miguel Hernández d’Elx es regixen per la següent normativa.

Normativa estatals

Normativa Comunitat Valenciana

Normativa UMH