Estudis

Els estudis de la Universitat Miguel Hernández d’Elx es regixen per la següent normativa.

Normativa general universitària

Normativa específica: Graus

Normativa específica: Màsters oficials

Normativa específica: Doctorat

Procediments

Normativa específica: Estudis Propis