CONTINUACIÓ EN ELS TÍTOLS DE GRAU EQUIVALENTS DES DE TÍTOLS EXTINTS

3 d’agost 2022

A continuació pots consultar el procediment per a la continuació d’estudis des de la titulació en extinció al Titule de Grau corresponent.

 1º. Consulta: des del teu accés identificat podràs accedir a un simulador que t’informarà sobre quines assignatures et seran reconegudes d’acord a les assignatures que tingues aprovades en la teua titulació actual.

També pots consultar les taules d’equivalència entre els estudis a extingir i els graus equivalents als mateixos.

 2º. Matricular-te en el grau corresponent.

On: Centre de Gestió de Campus corresponent.

 3º. Sol·licitar el reconeixement dels crèdits.

On: A través de l’accés identificat de l’estudiantat.

Quan: En qualsevol moment.

 

L’ estudiantat que desitge continuar els seus estudis en els títols de Grau en Belles arts i Grau en Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental hauran de dirigir-se al Centre de Gestió de Campus corresponent i sol·licitar el reconeixement d’assignatures mitjançant un escrit dirigit al Degà de la Facultat.