Cita prèvia per a la recollida de títols oficials o propis

Estudiants

28 de febrer 2024

Seguisca les instruccions, seleccionant el tipus de títol que desitja arreplegar presencialment amb CITA PRÈVIA.

TÍTOLS OFICIALS

(Grau, Màster, Doctorat, Llicenciat, Enginyer, Diplomat i Enginyer Tècnic)

Llija les instruccions per a obtindre la CITA per a arreplegar el seu títol oficial.

TÍTOLS PROPIS

  1. Ha de sol·licitar la cita prèvia mitjançant l’emplenament del formulari de Títols Propis.
  2. Una vegada rebuda la seua sol·licitud li remetrem un correu electrònic en el qual se l’informarà del dia i l’hora de la cita.
  3. Procediment de recollida de Títols Propis.