Resta de Països

13 de desembre 2022

Els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior podran accedir a estudis de màster sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que estiga en possessió l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster.

A més, hauran de complir els següents requisits:

A. Legalització

La informació sobre el procés de legalització ha de ser facilitada per la universitat d’origen, l’autoritat competent o els serveis consulars del país d’origen dels documents.

Els tràmits necessaris per a la legalització varien segons el país de procedència dels estudis, en funció de si existeix Conveni Internacional aplicable.

Els procediments de legalització són els següents:

Països que han subscrit el Conveni de l’Haia :

Postil·la: consisteix en el reconeixement de les signatures de les autoritats acadèmiques per part de les autoritats competents del país.

La postil·la ha de figurar sobre el document original.

Albània, Andorra, Antigua i Barbuda, Argentina, Armènia, Austràlia, Azerbaidjan, Bahames, Barbados, Belarus, Belize, Bòsnia i Hercegovina, Bostwana, Brunei, Colòmbia, Illes Cook, Corea del Sud, Costa Rica, Croàcia, Dominica, Equador, El Salvador, Estats Units d’Amèrica, Fiji, Geòrgia, Granada, Hondures, Hong Kong, Índia, Israel, Japó, Kazakhstan, Lesotho, Libèria, Malawi, Illes Marshall, Macau, Maurici, Mèxic, Moldova, Mònaco, Montenegro, Namíbia, Nova Zelanda, Niue, Panamà, Perú, República Dominicana, Federació Russa, Saint

Països que han subscrit el Conveni Andrés Bell (Bolívia, Colòmbia, Cuba, Xile, Equador, Espanya, Panamà, Paraguai, Perú i Veneçuela) i resta de països:
Hauran de ser legalitzats per via diplomàtica, per a açò s’haurà de presentar la documentació en:

1. El Ministeri d’Educació del país d’origen, per al reconeixement de les signatures que figuren en el document original.
2. El Ministeri d’Afers exteriors del país d’origen, per a la legalització del reconeixement de signatures efectuat en el Ministeri d’Educació.
3. El Consolat Español en el país d’origen, per al reconeixement de la signatura de l’anterior legalització.

B. Traducció

Els documents que no hagen sigut expedits en castellà, han de presentar-se acompanyats de la seua corresponent traducció oficial al castellà.

En el cas de documents que han de ser legalitzats, la traducció oficial ha de realitzar-se finalitzat el tràmit de legalització, la traducció oficial ha d’incloure el procediment de legalització de signatures. En qualsevol cas, la presentació de la traducció oficial no eximeix de presentar el document original.

La traducció a l’espanyol podrà fer-se:

-Per Traductor Jurat, degudament autoritzat a Espanya.
-Per l’Oficina d’Interpretació de Llengües del Ministeri d’Afers exteriors i Cooperació espanyol.
-Per la UNESCO, l’oficina del Centre Iberoamericà de Cooperació o qualsevol altra organització reconeguda per Espanya.
-Per qualsevol Representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol en l’estranger.
-Per la Representació Diplomàtica a Espanya del país del que és súbdit el sol·licitant o, si escau, del de procedència del document.

C. Abonament taxa estudi d’equivalència

La Generalitat Valenciana, en l’exercici de les seues competències, ha fixat una taxa sobre l’estudi de l’equivalència de les titulacions estrangeres per a l’accés a Màster i Doctorat. Açò significa que la taxa d’avaluació de les sol·licituds dels estudiants amb titulacions estrangeres, exclosos els de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), ha de ser abonada abans que es produïsca aquesta avaluació, en el moment de preinscripció. La taxa establida en la publicació del Decret de Taxes per al curs 2015-2016 és de 155,22 euros.

– Rebut pagat de la taxa d’estudis de l’equivalència de les titulacions estrangeres, que podrà descarregar-se en: http://umh.es/recibos
Seleccionarà,

Tipus: Taxes per Serveis de Gestió General

Subtipo: Estudi equival. Títols extranj. Accés a Màster o Doctorat tituleu. extranj. sense títol homologat.