Procediment per a l’obertura dels sobres amb els informes de Premi Extraordinari de Doctorat

 

Procediment per a l’obertura dels sobres amb els informes de Premi Extraordinari de Doctorat,

de tesis defensades durant el curs 2016/2017

De conformitat amb la Normativa per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Doctorat de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, s’estableix el següent procediment per a l’obertura dels sobres amb els informes de Premi Extraordinari de Doctorat, corresponents als estudiants que van defensar la seva tesi en el curs 2016/2017 i van obtenir la qualificació d’excel·lent cum laude.

1. Obertura dels sobres amb els informes de Premi Extraordinari de Doctorat.

Amb data anterior a l’inici del termini establert al calendari acadèmic per a la presentació de sol·licituds i poder optar a la concessió del Premi Extraordinari de Doctorat, es realitzarà l’acte de l’obertura dels sobres amb els informes de Premi Extraordinari de Doctorat.

Un membre de la Comissió d’Estudis de Doctorat, en presència d’un/a funcionari/a de la Unitat de Màster i Doctorat, del Servei de Gestió d’Estudis, que donarà suport administratiu, procedirà a obrir els cinc sobres amb els informes de Premi Extraordinari de Doctorat dels estudiants que van obtenir la qualificació d’excel·lent Cum Laude. Aquest procés es realitzarà per programa de doctorat

2. Escrutini dels vots i llistat de candidats/as.

Es realitzarà l’escrutini dels vots i es confeccionarà un llistat, per programa de doctorat, dels estudiants que hagin obtingut els cinc vots favorables que, a aquest efecte, van emetre reservadamente els membres del Tribunal que van jutjar la tesi.

D’acord amb l’article 4 de la Normativa de concessió de Premis Extraordinaris de Doctorat, els estudiants que hagin obtingut els cinc vots favorables podrà participar en els citats premis. Des del Servei de Gestió d’Estudis es remetrà als candidats que van obtenir els cinc vots favorables, la informació per participar en els Premis Extraordinari de Doctorat.

Destacats

Atención al público

Propuestas e información: Títulos Propios

Propuestas e información: Actividades de Formación Continua

Formación del profesorado

Cursos de Nivelación

Reconocimiento de créditos

Calendario Académico 2020/2021

Recogida Títulos - CITA PREVIA