PROVA D’ACCÉS MAJORS 25 ANYS

20 de febrer 2024

Distribució d’aules. 125 kB(abre en nueva ventana)

Convocatòria Prova Comú M25/45 2023. 124kB(abre en nueva ventana)

Llistat estudiantat matriculat 2023. PDF. 160kB(abre en nueva ventana)

Qui pot presentar-se a la prova d’accés per a majors de 25 anys?

Poden presentar-se a aquestes proves les persones que no posseïsquen cap titulació acadèmica que done accés a la universitat per altres vies i que tinguen 25 anys o els complisquen l’any en què es realitzen les proves.

Quan he de realitzar la matrícula a la prova d’accés?

La matrícula de la prova es realitzarà del 1 al 23 de febrer de 2023.

Com has d’efectuar la teua matrícula?

Emplenaràs el formulari d’inscripció(abre en nueva ventana) i posteriorment imprimiràs el resguard de matrícula i, en el seu cas, el corresponent rebut de les taxes de la prova.

El pagament del rebut es pot efectuar en les Entitats Bancàries que consten en aquest rebut o mitjançant pagament virtual(abre en nueva ventana).

Pots consultar el manual del formulari de matrícula.PDF.458kB(abre en nueva ventana)

Quina documentació he d’entregar en realitzar la matrícula?

  • Sol·licitud de matrícula signada.
  • DNI, NIE o Passaport.
  • Justificant del pagament de les taxes, en el seu cas.
  • Documentació acreditativa de l’exempció o bonificació en la matrícula.

On he d’entregar la documentació per a finalitzar la meua matrícula?

Què he de fer si necessite adaptacions en les proves?

Quin és el preu de la prova?

  • L’import és de 70,38 euros (matrícula ordinària).
  • Consulta les exempcions i bonificacions.PDF.162kB(abre en nueva ventana)
  • Únicament procedirà la devolució de la taxa corresponent a la prova quan aquesta se sol·licite en el termini de formalització de matrícula.

Quina és l’estructura de la prova d’accés?

La prova d’accés a la universitat s’estructurarà en dues fases, una general i una altra específica.

Pots consultar més informació.PDF143kB(abre en nueva ventana)

Com es qualifica la prova?

L’avaluació de la prova s’efectuarà pel Tribunal Qualificador que serà nomenat pel Vicerector d’Estudiants i Coordinació. El Tribunal qualificarà els diferents exercicis d’acord amb els criteris de correcció.

Consulta els criteris específics de qualificació.PDF128kB(abre en nueva ventana)

Quan i on es realitzaran les proves?

Les proves es realitzaran en el Campus d’Elx en l’Edifici Arenals els dies 29 d’abril i 6 de maig de 2023. Consulta el pla.PDF442kb(abre en nueva ventana)

Consulta l’horari de les proves.PDF.90,6kB(abre en nueva ventana)

Quan es publicaran els resultats?

La publicació del resultats(abre en nueva ventana) de la prova escrita es realitzará el 12 de maig de 2023, a partir de les 14 hores.

Com puc reclamar els resultats?

Les candidates i els candidats podran presentar reclamació(abre en nueva ventana) contra el resultat de la prova davant el Vicerector d’Estudiants i Coordinació de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, del 15  al 19  de maig de 2023.

Quan es publicaran els resultats definitius?

Publicació dels resultats definitius(abre en nueva ventana): 23 de maig de 2023

Posteriorment rebràs un correu electrònic amb un enllaç des del qual podràs descarregar-te el certificat definitiu de notes de la prova. Aquest certificat l’hauràs d’utilitzar per a realitzar la preinscripció universitària a graus.

Quina és l’oferta de Titulacions de la UMH per al curs 2023/2024?

Altra informació

INFORMACIÓ D’INTERÉS.PDF198kB(abre en nueva ventana)

CONVOCATÒRIA DE LES PROVES 2022-23.PDF353kB(abre en nueva ventana)

OPTATIVITAT DELS EXÀMENS DE LES PROVES D’ACCÉS DE MAJORS DE 25 I 45 ANYS 2023.PDF236kB(abre en nueva ventana)

PREGUNTES FREQÜENTS.PDF204kB(abre en nueva ventana)

EXÀMENS ANTERIORS(abre en nueva ventana)

TEMARI DE LA PROVA.PDF139kB(abre en nueva ventana)

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Servei de Gestió d’Estudis

Direcció: Campus d’Elx – Edifici Rectorat i Consell Social

 Avinguda de la Universitat, sense número, 03202 Elx (Alacant)

Teléfons: 96 665 83 41 y 96 522 25 17

Correu electrònic: