Olimpíades

Les Olimpíades Científiques de Matemàtiques, Química i Física són una versió de la iniciativa olímpica adaptada al saber d’estes matèries per part dels alumnes d’Ensenyança Secundària.

Estes Olimpíades es dividixen en tres fases.

  • Fase Local, que té lloc en el districte universitari a què pertany el Centre de secundària de l’alumne.
  • Fase Nacional, a la que concorren els tres millors alumnes, “medalla” de la fase local.
  • Fase Supranacional, que comprén, entre altres, l’Olimpíada Internacional, l’Europea i la Iberoamericana.

Des dels seus inicis, la Universitat Miguel Hernández és la seu en què es desenrotllen les proves de la fase Local de les Olimpíades.

Per a concórrer a les Proves de la fase Nacional, que se celebren en el lloc triat per la Universitat encarregada de l’organització d’esta fase Nacional, se selecciona els tres millors alumnes de cada Olimpíada, que han obtingut medalla en la fase Local.

Les actuacions relatives a les Olimpíades es tanquen en la Universitat Miguel Hernández a nivell Local amb l’acte d’entrega de Premis i distinció dels alumnes guanyadors, dels professors-preparadors i del Centre a què pertanyen.

MATEMÁTICAS_SIMPLEFÍSICA_SIMPLEQUÍMICA_SIMPLEECONOMÍA_SIMPLE

1 febrer 2017